Genel Bilgiler

Öğrencinin kendi sezgi ve duyuş güçlerinden kaynaklanan özgün yaratıcılık potansiyelinin farkına varmasını, algısal görüş, görsel düşünce ve ifade etme eylemleri arasındaki etkileşimleri kavramasını sağlamak, öğrencide nesneleri, nesneler arasıdaki ilişkileri yorumlayabilme yetisini geliştirmek, öğrenciyi görsel tasarım enstrümanlarının, malzeme, araç ve gereçlerin kullanım olanaklarını, kendi özgün tavrının gerektirdiği ölçüde ifade olanaklarına dönüştürebilecek bir teknik, estetik ve kuramsal alt yapıyla donatmak, öğrenciye sanatın doğasını ve görsel düşüncenin mantığını sezdirecek gerekli kültürü kazandıracak bir eğitimi vermek, bölümümüzün genel amaçları arasında yer alır. daha fazla bilgi için

Etkinlik1

daha fazla bilgi için

Etkinlik2

daha fazla bilgi için

Etkinlik 3

daha fazla bilgi için